FORGOT YOUR DETAILS?

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal Kimlik, bir firmanın ya da kuruluşun kendini ifade etme biçimini ifade eder. Bu, firmanın logosunun nasıl kullanılacağından, internet sitelerinde kullanılan yazı fontuna, antetli kağıttan vefat ilanına kadar her şeyi kapsar. Kurumsal kimlik belirli kurallara bağlıdır ve zorunda kalmadıkça değiştirilemez.

MENTELMEDIA Ajansı olarak, profesyonel kurumsal kimlik tasarımcıları ile firmalara bu konuda profesyonel hizmet sunuyoruz. Kurumsal kimlik öğeleri arasında amblem/logotip kullanım standartları, antetli kağıt tasarımı, kartvizit tasarımı, dosya tasarımı, dijital materyallerin tasarımı gibi öğeler yer alır.

Kurumsal kimliği oluştururken izlenmesi gereken süreçler arasında tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması, tasarım süreci zamanlaması, tasarımların sunumu, sunum sonrası düzeltiler ve onaylanan tasarımların baskı ve uygulama süreci zamanlaması yer alır.

Kurumsal Kimlik

 

Kurumsal Kimlik Öğeleri Nelerdir ?

Kurum içi;

 • Amblem / Logotayp kullanım standartları
 • Antetli kağıt tasarımı
 • Devam kağıdı tasarımı
 • Zarf tasarımı
 • Kartvizit tasarımı
 • Dosya tasarımı
 • Bloknot tasarımı
 • Haberleşme formları
 • Kurum içi yönlendirmeleri
 • Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı (Fatura, İrsaliye, Makbuz vb…)
 • Şirket giyim ve davranış kuralları
 • Dijital materyallerin tasarımı
 • Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzu

Kurum dışı;

 • Araç / filo tasarımları
 • Bina cephesi ve iç tasarımı
 • Tanıtım materyalleri (Katalog, broşür, insert, kit vb…)
 • Gazete, dergi ve/veya diğer tanıtım materyalleri
 • Kurumsal web projesi

Kurumsal kimliği oluştururken izlenmesi gereken süreçler nelerdir?

 • Tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması
 • Tasarım süreci zamanlaması
 • Tasarımların sunumu
 • Sunum sonrası düzeltiler
 • Onaylanan tasarımların baskı ve uygulama süreci zamanlaması

Kurumsal kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik, bir şirketin ya da organizasyonun kendisini nasıl tanıttığını ve ifade ettiğini ifade eder. Bu, bir şirketin ya da organizasyonun logosu, renkleri, tipografi gibi grafik unsurlarından oluşur. Ayrıca, bir şirketin ya da organizasyonun kurumsal kimliği, mottosu, sloganı veya amacı gibi sözel unsurları da içerebilir.

Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun marka imajını oluşturmak için önemlidir. Bu, müşterilerin veya müttefiklerin şirketi ya da organizasyonu nasıl algıladığını ve nasıl hatırladığını etkiler. Aynı zamanda, kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun içinde çalışanların nasıl hissettiğini ve nasıl davrandığını etkileyebilir.

Kurumsal kimlik aynı zamanda, bir şirketin ya da organizasyonun kendisini nasıl tanıttığını ve ifade ettiğini ifade eder. Kurumsal kimlik, bir şirketin ya da organizasyonun logosu, renkleri, tipografi gibi grafik unsurlarından oluşur. Ayrıca, bir şirketin ya da organizasyonun kurumsal kimliği, mottosu, sloganı veya amacı gibi sözel unsurları da içerebilir.

Kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun marka imajını oluşturmak için önemlidir. Bu, müşterilerin veya müttefiklerin şirketi ya da organizasyonu nasıl algıladığını ve nasıl hatırladığını etkiler. Aynı zamanda, kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun içinde çalışanların nasıl hissettiğini ve nasıl davrandığını etkileyebilir.

Sonuç olarak, Kurumsal Kimlik bir şirketin veya organizasyonun kendisini nasıl tanıttığını ve ifade ettiğini ifade eder. Bu, şirketin ya da organizasyonun marka imajını oluşturmak için önemlidir. Ayrıca, kurumsal kimlik, şirketin ya da organizasyonun içinde çalışanların ve müşterilerinin deneyimlerini etkiler. Kurumsal kimlik, bir şirketin ya da organizasyonun kendisini benzersiz ve ayrıcalıklı hale getirmek için kullanılabilir ve bu sayede müşterilerin ya da müttefiklerin şirketi ya da organizasyonu daha iyi anlamasını ve hatırlamasını sağlar.

Kurumsal kimlik ayrıca, bir şirketin ya da organizasyonun kurumsal kimliğini oluştururken dikkat edilmesi gereken birçok faktörü içerebilir. Bu faktörler arasında, şirketin ya da organizasyonun hedef kitlesi, rakipleri, hizmet veya ürünleri ve ülke kültürü gibi faktörler yer alabilir. Kurumsal kimlik oluştururken, bu faktörler dikkate alınmalıdır ki, şirketin ya da organizasyonun kendisi doğru şekilde ifade edilmiş olsun.

Kurumsal kimlik, ayrıca bir şirketin ya da organizasyonun kendisini nasıl tanıttığını ve ifade ettiğini ifade eder ve kurumsal kimlik, bir şirketin ya da organizasyonun logosu, renkleri, tipografi gibi grafik unsurlarından oluşur. Ayrıca, bir şirketin ya da organizasyonun kurumsal kimliği, mottosu, sloganı veya amacı gibi sözel unsurları da içerebilir.

Sonuç olarak, Kurumsal Kimlik bir şirketin veya organizasyonun kendisini tanıtmak ve ifade etmek için kullandığı birçok faktörü içerir. Bu faktörler arasında, şirketin ya da organizasyonun hedef kitlesi, rakipleri, hizmet veya ürünleri ve ülke kültürü gibi faktörler yer alır. Kurumsal kimlik oluştururken, bu faktörler dikkate alınmalıdır ki, şirketin ya da organizasyonun kendisi doğru şekilde ifade edilmiş olsun.

TOP